Σκοπός του Σωματείου

Σκοπός του Σωματείου μας είναι η ανάπτυξη στενότερων δεσμών φιλίας, αλληλεγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του και η εξύψωση του πολιτιστικού επιπέδου τους. Η δημιουργία και η ενίσχυση σχέσεων γνωριμίας και συνεργασίας με συλλόγους παλαίμαχων ποδοσφαιριστών άλλων πόλεων της πατρίδας μας ή άλλων κρατών.
Related Posts with Thumbnails